h1
h1
h2
h2
h3
h3
previous arrow
next arrow

บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด คือหนึ่งในกลุ่มบริษัท โปรซูเมอร์ ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี เริ่มก่อตั้งธุรกิจในวันที่ 5 เมษายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยผู้ก่อตั้ง 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและงานด้านการก่อสร้าง โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการงานก่อสร้างทั่วไป ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมบ้านและอาคาร และงานติดตั้งระบบกันซึมเกือบทุกประเภท ภายใต้ชื่อ บริษัท โปรซูเมอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จากธุรกิจบริการ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก จึงได้เริ่มขยายธุรกิจเพิ่ม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์และวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง และได้พัฒนามาเป็น บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

Who We Are

บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด คือหนึ่งในกลุ่มบริษัท โปรซูเมอร์ ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี เริ่มก่อตั้งธุรกิจในวันที่ 5 เมษายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยผู้ก่อตั้ง 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและงานด้านการก่อสร้าง โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการงานก่อสร้างทั่วไป ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมบ้านและอาคาร และงานติดตั้งระบบกันซึมเกือบทุกประเภท ภายใต้ชื่อ บริษัท โปรซูเมอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จากธุรกิจบริการ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก จึงได้เริ่มขยายธุรกิจเพิ่ม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์และวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง และได้พัฒนามาเป็น บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

What We Do

บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าโดยตรง และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย เช่น SIKA, LANKO, BAMCO, CORMIX, BOSTIK, FOSROC, และ WEBER เป็นต้น เพื่องานก่อสร้างหลากหลายประเภทการใช้งาน ทั้งงานซ่อม และงานสร้าง สำหรับอาคาร,บ้านเรือน และงานอุตสาหกรรม โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

  • บริการขายปลีก-ขายส่ง
  • Facebook Page : จำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์กันซึม By Prosumer GROUP
  • Lazada
  • Shopee

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดส่งสินค้าให้ร้านค้าและลูกค้า ที่ซื้อกับทางบริษัทโดยตรง เรามีทีมขนส่งที่ให้บริการ จัดส่งให้ลูกค้าภายใน 1 วันทำการ
Scroll to Top