การเลือกใช้ยางบวมน้ำและ พีวีซีวอเตอร์สต๊อป สำหรับกั้นรอยต่อคอนกรีต

เป็นที่ทราบกันดีว่ายางบวมน้ำและพีวีซีวอเตอร์สต๊อป สามารถใช้ในกั้นรอยต่อคอนกรีตได้เหมือนกัน แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาให้กับผู้ใช้งานในการเลือกใช้

PRO PVC WATERSTOPในการเลือกใช้ เพราะหากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับร่องรอยต่อ อาจก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมตามโครงสร้างได้ในอนาคต และการซ่อมแซมที่อาจจะทำได้ยากหลังจากทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว  จึงจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุ   ให้เหมาะสมกับบริเวณรอยต่อคอนกรีต โดยผู้ใช้ต้องทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุ ดังนี้

ยางบวมน้ำ SWELLING WATER STOP

ยางบวมน้ำ มีลักษณะเป็นยางนิ่ม สีดำ มีส่วนผสมของยางกับเบนโทไนต์และสารเพิ่มเติม  ใช้ในงานกั้นรอยต่อที่ไม่มีการเคลื่อนตัว งานรอยต่อระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่  เมื่อยางบวมน้ำสัมผัสกับน้ำจะเกิดการขยายตัว ปิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีต  ทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้  สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ใช้กั้นรอยต่อในงานก่อสร้างต่าง ๆเช่น งานรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังคอนกรีต  สระว่ายน้ำ  งานอุโมงค์ งานท่อระบายน้ำ

การเลือกขนาดยางบวมน้ำ
ขนาด 20x25 มม. สำหรับคอนกรีตหนา มากกว่า 20 ซม.
ขนาด 20x15 มม. สำหรับคอนกรีตหนา ย้อย กว่า 20 ซม.
ขนาด 20x10 มม. สำหรับงานท่อฝังกำแพง

 

บริเวณที่ใช้งาน

บริเวณรอยต่อที่ไม่มีการเคลื่อนตัว
บริเวณรอยต่อคอนกรีต อาคาร
บริเวณรอยต่อคอนกรีตสระว่ายน้ำ
บริเวณรอยต่อคอนกรีตในงานท่อระบายน้ำ
บริเวณรอยต่อภายในถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย
บริเวณรอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอุโมงค์

แผ่นยางพีวีซีกั้นรั่วซึมPVC WATER STOP  แผ่นยางพีวีซีกั้นรั่วซึม

แผ่นยางพีวีซีกั้นรั่วซึม ผลิตจากโพลิไวนิลคลอไรด์  ลักษณะเป็นแผ่นยาง  มีความแข็งแรง ทนต่อกรด ด่าง ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำช่วงรอยต่อคอนกรีต ใช้งานได้ทั้งบริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตัว และไม่มีการเคลื่อนตัว งานเทคอนกรีตที่ต้องทำการหล่อหรืองานเทคอนกรีตใหม่ เท่านั้น  โดยจะใช้แผ่นยางพีวีซีกั้นไว้ ระหว่าง คอนกรีตที่เทไปก่อนหน้ากับจุดที่จะทำการเทคอนกรีตใหม่ ในวันถัดไป โดยการเทรอบแรกต้องไม่เลยกึ่งกลางของแผ่นยางพีวีซี  แผ่นยางพีวีซีจะช่วยปิดช่วงรอยต่อที่อาจจะมีการซึมผ่านของน้ำ ป้องกันปัญหาการรั่วซึม สามารถใช้กั้นรอยต่อในงานก่อสร้างต่าง ๆเช่น  งานก่อสร้างสร้างใต้ดิน  สร้างอุโมงค์ เขื่อน สระว่ายน้ำ  ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย

สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2 แบบ

1.แบบธรรมดามีรูตรงกลาง  สำหรับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก
2.แบบธรรมดาไม่มีรูตรงกลาง สำหรับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย

การเลือกขนาดแผ่นยางพีวีซี
เลือกตามความหนาของคอนกรีต โดยความกว้างของวอเตอร์สต๊อปต้องไม่กว้างกว่าความหนาของคอนกรีต และต้องไม่น้อยกว่า70 % ของคอนกรีตที่จะเท

 

บริเวณที่ใช้งาน

บริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตัว และไม่มีการเคลื่อนตัว
บริเวณรอยต่อคอนกรีตในงานเขื่อน  สระว่ายน้ำ
บริเวณรอยต่อภายในถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสียบริเวณรอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างใต้ดิน
บริเวณรอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอุโมงค์
บริเวณรอยต่อคอนกรีตผนังกันดินและเข็มพืดคอนกรีต