<b>การกั้นรอยต่อก่อนเทคอนกรีต</b> <br><br> การกั้นรอยต่อก่อนคอนกรีต ทำเพื่อให้รอยแตกร้าวเป็นไปตามแบบที่วางไว้ และป้องกัน การแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ <b>การกั้นรอยต่อก่อนเทคอนกรีต</b> <br><br> การกั้นรอยต่อก่อนคอนกรีต ทำเพื่อให้รอยแตกร้าวเป็นไปตามแบบที่วางไว้ และป้องกัน การแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้

การกั้นรอยต่อก่อนเทคอนกรีต

การกั้นรอยต่อก่อนคอนกรีต ทำเพื่อให้รอยแตกร้าวเป็นไปตามแบบที่วางไว้ และป้องกัน การแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้

ซึ่งสาเหตุเกิดจากการยืดและหดตัวของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เช่น พื้นคอนกรีต เมือได้รับความร้อน จะเกิดการขายตัวทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้

ข้อเสนอแนะในการทำรอยต่อ

1.รอยต่อพื้นควรมีระยะห่างไม่ เกิน 24-36 เท่า ของความหนาพื้น เช่น เทพื้นหนา 10 ซม.ควรทำรอยต่อพื้น ทุก 3-4 เมตร
2.แผ่นพื้นควรทำให้เป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัส หรือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีอัตราส่วนด้านยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของด้านกว้าง และหลีกเลี่ยงการทำพื้นเป็นรูปตัวแอล ( L)
3.รอยต่อเพื่อการหดตัว ความลึกขั้นต่ำของรอยต่อไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม และต้องอุดด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่น ถนน ลานจอดรถ หรือพื้นที่กว้างๆ
นิยมใช้ แผ่นชานอ้อยชุบน้ำมัน กั้นระหว่างรอยต่อคอนกรีตและปิดร่องด้วยยางมะตอย

PRO FILLER BOARD

ขั้นตอนการใช้แผ่นชานอ้อยกั้นรอยต่อก่อนเทคอนกรีต
1.ทำความสะอาดร่องคอนกรีต ให้ปราศจากฝุ่น เศษปูนสิ่งสกปรกและคราบน้ำมัน
2.วางแผ่นชานอ้อยกั้นรอยต่อก่อนเทคอนกรีต
3.วางแผ่นชานอ้อยให้อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นผิว 0.5 นิ้วแล้วหยอดร่องด้วยยางมะตอยให้เท่ากับระดับพื้น