ความแตกต่างของโฟมโพลีสไตรีนแบบ EPS และ XPS

     Extruded Polystyrene หรือ XPS คือ Polystyrene Foam (PS Foam) ที่ผลิตโดยขวนการอัดรีดทำให้มีเซลล์ที่ละเอียด ซึ่งภายในมีอากาศผสมอยู่กับก๊าซฟลูออโรคาร์บอน (ปัจจุบันใช้ก๊าซประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์เรือนกระจก) ทำให้โฟม XPS มีสภาพในการนำความร้อนที่ต่ำกว่า Expandable Polystyrene (EPS)อีกทั้งยังมีโครงสร้างและรูปร่างที่แข็งแรงคงที่มากกว่า ทำให้โฟม XPS สามารถทนต่อแรงกดทับและต้านทานไอน้ำได้เป็นอย่างดี นิยมนำมาใช้งานเป็นโฟมพื้นในอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต

รูปที่ 1 รูปที่ 2

 

โครงสร้างโฟม EPS โครงสร้างโฟม XPS

 

วิธีการผลิต: ในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ การผลิตแบบขยายตัว (Expansion) และการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูด (Extrusion)การผลิตแบบขยายตัว (Expansion)

ทำได้โดยการนำเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนที่มีส่วนผสมของเพนเทนมาให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการขยายตัวให้ได้ขนาดเม็ดโฟม (Polystyrene beads) ตามต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาตรชิ้นงานโฟมและความหนาแน่นที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำเม็ดโฟมที่ได้ไปอบที่ความดันบรรยากาศเพื่อปรับความดันภายในเม็ดโฟมให้เท่ากับความดันบรรยากาศ ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเม็ดโฟมที่ได้ใส่ในแม่พิมพ์และให้ความร้อนด้วยไอน้ำเพื่อให้เม็ดโฟมขยายตัวจนแน่นภายในแม่พิมพ์และผนังเชื่อมติดกัน วิธีการผลิตแบบนี้มีข้อดีคือสามารถผลิตชิ้นงานโฟมได้รูปร่างซับซ้อนกว่าการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูดแต่เนื้อโฟมที่ได้มีความสม่ำเสมอน้อยกว่าเนื่องมาจากมีช่องว่างของอากาศระหว่างเม็ดโฟมดังแสดงในรูปที่ 1 โฟมที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้โดยทั่วไปเรียกว่า Expanded PolyStyrene (EPS)

  1. ผลิตแบบเอ็กซ์ทรูด (Extrusion) ทำได้โดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดในการหลอมเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน สารที่ช่วยให้เกิดการขยายตัว และสารเติมแต่งตามต้องการเช่นสารป้องกันการติดไฟ เข้าด้วยกันภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูง หลังจากนั้นจึงถูกดันผ่านพิมพ์ตามรูปร่างที่ต้องการโดยสารผสมที่ได้เกิดการขยายตัวทันทีหลังจากผ่านพิมพ์และเกิดเป็นโฟมที่มีรูปร่างตามพิมพ์ที่ใช้ ข้อดีของโฟมที่ได้จากกระบวนการนี้คือความสม่ำ เสมอของเนื้อโฟมโดยไม่มีโพรงอากาศ โฟมที่ได้จากกระบวนการนี้มีลักษณะแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า ExtrudedPolyStyrene (XEPS หรือ XPS)

     ในการผลิตโฟมโพลีสไตรีนโดยทั่วไปนิยมใช้กระบวนการผลิตแบบขยายตัวเนื่องจากสามารถทำชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ซึ่งเหมาะสมกับการทำชิ้นงานเพื่อใช้ลดแรงกระแทกในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการทำโฟมรองในสำหรับหมวกนิรภัยซึ่งมีรูปร่างที่ซับซ้อน ส่วนโฟม XPS ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าถูกนำไปใช้เป็นฉนวนในการทำห้องเย็น และในอาคารต่างๆ

หมายเหตุ: บทความนี้นำเนื้อหาบางส่วนจากงานวิจัยคุณสมบัติของโฟมโพลีสไตรีนสำหรับการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Properties of Polystyrene Foam for Finite Element Analysis โดย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

PRO-STYRENE FOAM
โฟมโพลีสไตรีน

 

XPS

 

น้ำหนักเบา ไม่ซึมน้ำ รับแรงกดทับได้ดีิ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีเยี่ยมเหมาะสมหรับงานติดตั้งบนหลังคาและผนัง ป้องกันการฉีกขาดของระบบกันซึมและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของระบบกันซึม ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและไอน้ำ มีความแข็งแรงสูงรับแรงกดทับได้ดี มีอายุการใช้งานนาน มีขนาดกะทัดรัด

มีอัตราการดูซึมความชื้นต่ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและดีและมีราคาประหยัด ย่อยสลายยากวัสดุผลิตพิเศษ เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถเติบบนพื้นผิวได้

มีความทนทาน คงทน ไม่ใช้สาร CFC มีความแข็งแกร่ง

 

พื้นที่ที่เหมาะในการติดตั้ง

  • หลังคาหรือฝ้าของอาคาร
  • บริเวณหน้าจั่ว
  • ห้องเย็น
  • ห้อง คอมพิวเตอร์
  • โครงสร้างถนน รางรถไฟ
  • ผนังกำแพง
  • ป้องกันโครงสร้างฐานรากภายนอก(Basement)จากการถมดินกลับ(Back Fill)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง