3 เคล็ดลับ ป้องกันสนิมในโครงสร้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่าสนิมเกิดจาก การทำปฎิกริยาออกซิเดชั่น ระหว่าง เหล็ก น้ำ และอากาศ ในการป้องกันโครงสร้างไม่ให้เกิดสนิม

ที่สามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ในอนาคตได้   สามารทำได้3 วิธีดังต่อไปนี้

1.ทาสีกันสนิม ที่เหล็กก่อน ขึ้นโครงสร้าง เน้นบริเวณจุดที่มีการเชื่อมเหล็ก ต้องทาสีกันสนิมทุกจุด และอาจเพิ่มเติมโดยการทาสีน้ำมันทับอีกที  หรือเลือกใช้สีอีพ๊อกซี่ที่ทนการกัดกร่อน แต่สีชนิดนี้จะมีราคาสูง ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับงานเช่นบริเวณที่ติดชายทะเล ที่มีโอกาสเกิดสนิมได้มากกว่า


2.ใช้เหล็กกัลวาไนซ์ ในการขึ้นโครงสร้าง เหล็กกัลวาไนซ์ คือการนำเหล็กไปเคลือบกัลวาไนซ์ผ่านวิธีการ ชุบ ทา หรือพ่น กัลวาไนซ์ ลงบนผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม  ป้องกันสนิมได้ในระดับสูง ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ในการสร้าง ท่อเดินน้ำมันทางทะเล

3.การหุ้มปิดโครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีต  วิธีนี้เป็นการลด การสัมผัสของน้ำ อากาศ และเหล็ก   โดยบริเวณที่มีการเทคอนกรีตและปล่อยเปลือย  เช่น บริเวณดาดฟ้าโล่งแจ้ง แนะนำให้ทำการ ติดตั้งระบบกันซึม โดยการทา กันซึมประเภทโพลียูรีเทน (PRO PU PLUS) ที่พื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำซึม เข้าสูโครงสร้างด้านล่างได้