<b>ทำไมพื้นคอนกรีตต้องมีรอยต่อ?</b> <b>ทำไมพื้นคอนกรีตต้องมีรอยต่อ?</b>

ทำไมพื้นคอนกรีตต้องมีรอยต่อ?

 

วัตถุประสงค์ที่ทำรอยต่อคอนกรีต มี 2 ข้อหลักๆ คือ

 

 

1.เพื่อควบคุมการแตกร้าวกรณีในพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ เพราะคอนกรีตมีการยืดหดตัวเนื่องจากสภาวะอากาศ ทำให้เกิดการแตกร้าว จึงต้องมีรอยต่อเพื่อควบคุมให้รอยแตกอยู่ในบริเวณรอยต่อไม่กระจายเป็นวงกว้าง ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง

 

2.เพื่อป้องกันโครงสร้างทั้งสองชนกันจนสร้างความเสียหายขึ้นได้  เช่น กรณีการเทพื้นคอนกรีตติดกับผนัง เนื่องจากมีการรองรับหรือโครงสร้างคนละแบบกัน เมื่อคอนกรีตมีการยืดหดตัวจะทำให้เกิดการแตกร้าวบริเวณรอยต่อจุดเชื่อมของพื้น-ผนังจากการยึดรั้ง  จึงต้องทำรอยต่อที่ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแยกพื้นกับโครงสร้างหลัก โดยส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างที่มีมาตรฐานจะใช้เป็น  โฟมเส้น คู่กับซิลิโคน , พียูซีลแลนท์ หรือ ยางมะตอย