ตึกห้องสมุด กองทัพอากาศ ดอนเมือง ตึกห้องสมุด กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ตึกห้องสมุด กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ตึกห้องสมุด กองทัพอากาศ ดอนเมือง

งานแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

บริษัทโทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ไว้วางใจ ให้ทางทีมงานมืออาชีพ จาก โปรซูเมอร์ ปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมและซ่อมรอยร้าว
บริเวณหลังคา โครงการ ตึกห้องสมุด กองทัพอากาศ ดอนเมืองบริษัทฯ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ : PRO TRANSPARENT , PRO PU SEALANT

ประเภทของพื้นผนัง : หลังคา

ประเภทของอาคาร : อาคารห้องสมุด