โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

งานยิงโฟม หยุดน้ำรั่วซึม

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก  จำกัด ได้ไว้วางใจ ให้ทางทีมงานมืออาชีพ จาก โปรซูเมอร์  ให้ปฏิบัติงาน งานยิงโฟมหยุดน้ำรั่วซึม บริเวณถังเก็บน้ำ โครงการงานซ่อมรอยรั่วระบบของบ่อและระบบน้ำ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ :  PRO PU GEL , PRO PU GROUT , หัวยิงอัดน้ำยา 

ประเภทของพื้นผนัง : ถังเก็บน้ำ
ประเภทของอาคาร : โรงงาน