โรงงานปลาทู ท่าข้าม สมุทรสาคร โรงงานปลาทู ท่าข้าม สมุทรสาคร

โรงงานปลาทู ท่าข้าม สมุทรสาคร

โรงงานปลาทู ท่าข้าม สมุทรสาคร

งานยิงโฟม หยุดน้ำรั่วซึม

 

โรงงานปลาทู ท่าข้าม สมุทรสาคร ได้ไว้วางใจ ให้ทางทีมงานมืออาชีพ จาก โปรซูเมอร์  ให้ปฏิบัติงาน งานยิงโฟม หยุดน้ำรั่วซึม บริเวณผนังถังเก็บน้ำ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ : PRO PU GEL ,PRO PU GROUT, หัวอัดยิงน้ำยา

ประเภทของพื้นผนัง : ผนังถังเก็บน้ำ
ประเภทของอาคาร : ถังเก็บน้ำ