เกี่ยวกับเรา

บริษัทในเครือ โปรซูเมอร์

 ประวัติความเป็นมา

               บริษัทในเครือ โปรซูเมอร์  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น จาก บริษัท โปรซูเมอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยผู้ก่อตั้ง 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและงานด้านการก่อสร้าง บริษัทฯเริ่มต้นธุรกิจจากธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบกันซึม ภายใต้ชื่อ บริษัท โปรซูเมอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จากธุรกิจบริการก็เริ่มขยายธุรกิจเพิ่มเป็นธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง ต่อมาจึงได้เปิด บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557เพื่อรองรับธุรกิจนี้

 

 

บริษัท โปรซูเมอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  รับงานรับเหมาและงานติดตั้งระบบกันซึมควบคู่กัน โดยการทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการบริหารที่ไม่ซับซ้อน ทำให้มีความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ด้วยมาตรฐานที่ดี จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมากมายเช่น นิติบุคคลอาคารชุดใบหยกทาวเวอร์ , บริษัท บวิค-ไทย จำกัด บริษัท ไทส์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัท บีกริม เป็นต้น

 

 

บริษัท โปรซูเมอร์ ซัพพลาย จำกัด  ได้เริ่มธุรกิจจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย เช่น SIKA, LANKO, BAMCO, CORMIX, BOSTIK, FOSROC, และ WEBER เป็นต้น บริษัทฯได้สร้างความเชื่อมั่นในบริการทั้งด้านการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและรวดเร็วและบริการในการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เมื่อมีฐานลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย โดยสินค้ากลุ่มแรกคือสินค้าตาข่ายไฟเบอร์เมซ มีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานกันซึม งานฉาบปูน และเทปตาข่ายขนาดต่างๆ สินค้าที่นำเข้ามาได้รับการ ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯมีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าอื่นๆ เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น